top of page

קורדובה 5

תל אביב

הדמייה קורדובה בלילה
הדמייה קורודובה 2

על הפרויקט

פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה)

  • שטח מגרש – 480 מ"ר

  • מספר דירות בבניין הקיים – 12

  • מספר דירות בבניין החדש - 19

  • סטטוס – לפני קבלת היתר בניה

גלריה

bottom of page