top of page

סוקולוב 85

תל אביב

הדמייה סוקולוב 85

פרויקט תמ"א 38/3 (שדרוג ותוספת קומות)

  • שטח מגרש – 480 מ"ר

  • מספר דירות בבניין הקיים – 17

  • תוספת דירות חדשות לבניין הקיים- 8

  • סטטוס – בהיתר בנייה

על הפרויקט

bottom of page