top of page
לוגו מבצע קדש

מבצע קדש 53

תל אביב

מבצע קדש 1
מבצע קדש 2

על הפרויקט

פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה) בביצוע

  • שטח מגרש – 800 מ"ר

  • מספר דירות בבניין שנהרס – 4

  • מספר דירות בבניין שנבנה - 14

  • סטטוס – בביצוע

  • איכלוס – סתיו 2022

לוגו מבצע קדש - קישור לאתר

לאתר הפרויקט

גלריה

bottom of page