top of page

ברגסון 8-16

תל אביב

ברגסון הדמייה 1
הדמייה ברגסון - חזית צפון מזרחית

על הפרויקט

פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובניה)

  • שטח מגרש – 2.03 דונם

  • מספר דירות בבניין הקיים – 40

  • מספר דירות בבניין החדש - 80

  • סטטוס – לפני קבלת היתר בנייה

גלריה

bottom of page